GIỚI THIỆU TỔNG QUAN KHOA KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Khoa Tài chính – Kế toán, trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang được thành lập ngay khi trường Trường Cao đẳng Nông – Lâm được nâng cấp lên đại học năm 2011. Đề phụ hợp với nhiệm vụ mới thay đổi năm 2015, Khoa Tài chính – Kế toán được đổi tên thành Khoa Kinh tế - Tài chính với 3 bộ môn: Kinh tế, Quản trị kinh doanh và Kế toán

Địa điểm: Tầng 3, nhà B4, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
Điện thoại: 02043. 840.206
1. Nhiệm vụ
Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường, đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Kinh tế - Kế toán;
Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
Tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
Quản lý công chức viên chức và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho công chức, viên chức và HSSV, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa;
Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa, tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo qui định của nhà trường;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
2. Chiến lược phát triển
2.1. Sứ mạng và tầm nhìn
2.1.1. Sứ mạng

Hướng tới triết lý giáo dục “lấy người học làm trung tâm” tăng tính tương tác giữa người dạy và người học, tăng tính chủ động của người học, khoa Kinh tế - Tài chính, trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang có sứ mạng đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; nghiên cứu và phục vụ cộng đồng thuộc lĩnh vực kinh tế, kế toán và quản lý kinh tế. Cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, các sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.
2.1.2. Tầm nhìn
Đến năm 2030, Khoa Kinh tế - Tài chính trở thành khoa đứng đầu trường về đào tạo và nghiên cứu theo định hướng ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, tài chính – kế toán và quản trị kinh doanh. Uy tín và thương hiệu của Khoa được khẳng định chủ yếu thông qua môi trường văn hóa tri thức, chất lượng đào tạo, sản phẩm dịch vụ phục vụ cộng đồng.
2.2. Mục tiêu
Xây dựng Khoa Kinh tế - Tài chính trở thành khoa có uy tín, đứng đầu nhà trường; thực hiện đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhiều ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính – kế toán và quản trị kinh doanh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia; đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Trung du và Miền núi phía bắc cũng như trong cả nước.
Xây dựng thương hiệu Khoa cũng như nhà trường với định hướng ứng dụng, đào tạo kỹ năng đảm bảo cho sinh viên sau khi ra trường có đầy đủ năng lực (bao gồm cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng tổ chức quản lý quá trình sản xuất) có thể đáp ứng yêu cầu công việc thuộc vị trí được phân công, đảm bảo cho trường phát triển một cách độc lập bền vững.
Chiến lược phát triển Khoa Kinh tế - Tài chính giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến 2030 là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, tâm huyết của toàn thể cán bộ viên chức trong Khoa. Bằng cách nhìn nhận đánh giá một cách khách quan về thực trạng, cùng với việc phân tích một cách khoa học các yếu tố tác động đã hoạch định đường hướng chiến lược cho tương lai 5 – 15 năm tới. Chiến lược phát triển sẽ là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch cho từng thời kỳ, từng năm của Khoa, góp phần từng bước thực hiện thành công chiến lược phá triển của Nhà trường.

 

20 11 2018

 

LIÊN KẾT
dfdfsfsdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây