LỊCH CÔNG TÁC KHOA KINH TẾ - TÀI CHÍNH (27/8/2018 - 01/9/2018)

Thứ năm - 30/08/2018 17:37
LỊCH  CÔNG TÁC  KHOA
(Thời gian thực hiện ngày 27/8/2018-01 /9/2018)
Ngày, tháng Nội dung công việc Thành phần Chủ trì Ghi chú  
Thứ 2 (ngày 27/8/2018)  
8h30 Giao ban khoa Trưởng phó khoa, TBM, giáo vụ Trưởng khoa VP khoa  
           
Thứ 3 (ngày28/8/2018)      
           
           
           
Thứ 4 (ngày 29/8/2018)  
           
           
Thứ 5 (ngày23/8/2018)  
           
           
Thứ 6 (ngày 30/8/2018)  
           
Ghi chú:- 17h00 thứ 3 ngày 28/8, tổng kết năm học 2017-2018 tại hội trường B5 theo kế hoạch 1492/KH-ĐHNLBG-CTSV ngày 2